DR. BORJA TEIXIDOR GÓMEZ

Odontòleg i Cirurgià

Odontologia
cirurgia

Sobre el DR. BORJA TEIXIDOR GÓMEZ

DADES ACADÈMIQUES
Títol: Llicenciat en Odontologia per la Facultat de Medicina i Odontologia de l'
País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea, Promoció 2001-2006.
Europan Diploma Supplement amb Ro Universitari de Títols: 200602898 amb
data de 31 de l'octubre de 2007

INFORMÀTICA
Nivell: Mig

IDIOMES

Anglès: Nivell Mitjà
Euskera: Nivell Mitjà
DADES PROFESSIONALS
Col·legiació: Col·legiat al Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de
Biscaia amb data 27 de Juliol de 2006 i amb el número 1200 de col·legiat.
Membre de Dentistes Sense Fronteres i com a tal col·laborador d'Atenció
Odontològica a Hondures durant els mesos de juliol i agost de 2005.

Membre de l'Acadèmia Iberoamericana de Patologia i Medicina Bucal
Membre de SEPA - jove professional -
Pràctiques d'Atenció Odontològica en l'Ambulatori de Santurtzi en el curs
2005-2006. Pràctiques com a odontòleg en l'Ambulatori de Sestao (febrer de
2007) i en la clínica Dr.San Sebastià (Deusto-Bilbao) amb el Doctor Rafael
Martínez Conde des de 2006 fins a 2009.
Exercici professional com a odontòleg generalista:
Clínica Euskodental (Bilbao): 1-10-06 a l'31-01-07
Clíniques Vitaldent (Santutxu-Bilbao i Durango): Des del 20-02-07 fins 31-10-08
Clínica Mamariga-Dental (Santurtzi) Des 1-11-08 (dimarts i dijous tardes)
Clínica Dental Dra.Pilar Varas (Oviedo) 1-10-2009 a l'31-03-2010
Clínica Dental Sant Llàtzer (Oviedo) 2010.06.01 a l'31-12-2010
Unidental Portugalete (Biscaia) 01-08-2011 a l'08-12-2011
Clinica Dental Biooral (Basauri) 08-12-2011 a l'28-02-2012
Clinica Dental Javier Castaños (Bilbao) 02-2012- actualitat (periodòncia, cirurgia,
i implantoprotesis)
Cliniques Dentix Irun, Sant Sebastià, Portugalete, Eibar i Santutxu: 2014-
actualitat (cirurgia en exclusiva)

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Màster en patologia oral a la Universitat del País Basc (2006-2009) dirigit per
Dr. José Manuel Aguirre Urízar
Màster en Cirurgia Oral a la Universitat d'Oviedo (2009-2011) dirigit pel Dr.
Joan Carles de Vicente Rodríguez
Màster de Periodòncia i Osteointegració (en curs) impartit a la Universitat
del País Basc pel Dr. Eduardo Estefania Cundín i Luis Antonio Aguirre Zorzano
Director d'unitats de radiodiagnòstic dental, impartit a la Facultat de
Odontologia de la UPV al setembre de 2006
Membre de el Comitè Organitzador de la II International Symposium Advances in Oral
Cancer celebrat a Bilbao (Bizkaia) el 27 i 28 de Novembre de l'any 2008
Curs amb Dr. Khoury de procediments regeneratius i tècniques de recol·lecció
d'empelts ossis a Olsberg (Alemanya) febrer 2019
Curs Avançat sobre regeneració òssia guiada amb dr. Marc Ronda a Barcelona
abril 2019

congressos:
- Simposi sobre "Avenços en càncer oral", celebrat al novembre de
2006 a la UPV - IX Congrés de la Societat Espanyola de Medicina Oral ia la VIII Reunió de
l'Acadèmia Iberoamericana de Patologia i Medicina Bucal (Barcelona, 11,
12 i 13 d'octubre de 2007).
- V Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Cirurgia Bucal, celebrat
a Oviedo els dies 8, 9 i 10 de novembre de 2007
- Congrés FIBELL sobre Estètica dental i maxil·lofacial celebrat a Bilbao
al juny de 2008.
- II International Symposium Advances in ORAL precàncer celebrat a
Bilbao (Bizkaia), Spain, 27-28 November 2008.
- 42a Reunió Anual de SEPA celebrada a Bilbao els dies 22, 23 i 24 de
Maig de 2008.
- X Congrés de la Societat Espanyola de Medicina Oral (SEMO, Cadis 11-13
Juny 2009).
- I Reunió de l'Fòrum Interdisciplinari de l'Dolor Craneofacial i Oral celebrat
a Oviedo el 20 de febrer de 2010
- VIII Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Cirurgia Bucal celebrat
a Tarragona el 23 d'Octubre de 2010

CURSOS:

- Curs de Pròtesis Completa i de Pròtesi Fixa (Actualització en Ceràmiques
Dentals) impartit per Ivoclar-Vivodent durant el Curs Acadèmic
2003-2004.
- Cursos de Reanimació Cardio-Pulmonar impartits per Osakidetza en
Novembre de 2002 i pel Doctor Miguel de Miguel en els Cursos
Acadèmics 2004-2005 i 2005-2006.
- Curs Multidisciplinari d'Actualització en Odontologia impartit pels
Drs. Calataiud Serra i Santos Carrillo (Gener 2006)

- Curs d'Odontopediatria impartit per les Drs. Gatón Hernández i Ruíz
de Castañeda (Febrer 2006)
- Curs de neurologia oral sobre exploració i alteracions neurològiques
orofacials, impartit pels doctors M.Peñarrocha i JVBagán
(2006-2007).
- Curs pràctic microscòpic de patologia oral de 40 hores (4 crèdits),
organitzat per la Unitat de Patologia Oral i Maxil·lofacial de el Servei de
Clínica Odontològica de la Universitat del País Basc-Euskal Herriko
Unibertsitatea (28-29-30 de Gener de 2008).
- Curs "Metodologia de Recerca en Odontologia: Anàlisi estadística"
pel Dr. Manuel Bravo Pérez els dies 28, 29 i 30 de gener de 2009 a la
Facultat d'Odontologia de la UPV / EHU de Leioa.

- Curs bàsic d'Oncologia Bucal per odontòlegs i estomatòlegs,
impartit pels doctors Cosme Gay Escoda i Carles Conill Llobet.
Bilbao, 28 d març del 2009.
- Seminari "Actualitat en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial" en el marc de l'
congrés de la SECOM celebrat a la Facultat de País Basc, Leioa el dia
14 maig 2009.

- Curs teòric pràctic sobre "elevació de si i maneig de defectes
ossis anteroposteriors al front estètic ", celebrat a la
Universitat del País Basc el dia 26 de juny de 2009, impartit pel Dr.
Jorge Caubet Biayna.
- Curs online "CASOS CLÍNICS DE MEDICINA ORAL", curs acadèmic
2008-09, que forma part de el Projecte d'Innovació Docent de la
Universitat de València, impartit pel Professor José Vicente Bagán
Sebastià, catedràtic de Medicina oral de la Universitat de València.
- Curs "Actualització en Implantologia" organitzat per Astratech Dental,
Oviedo, març de 2010.
COMUNICACIONS:
"Lesions queratòsiques vestibulars en pacients usuaris de col·lutoris bucals:
presentació de tres casos "en el IX Congrés de la Societat Espanyola de
Medicina Oral (Barcelona, 11,12 i 13 d'octubre de 2007).
"Estat periodontal en pacients amb malaltia liquenoide oral ulcerativa:
Anàlisi de 22 casos consecutius "a la 42a Reunió Anual de SEPA celebrada a
Bilbao els dies 22, 23 i 24 de maig del 2008.
"Clinicopathological and molecular aspects in 2 cases of oral lichenoid disease
which suffered malignant transformation "al II International Symposium
"Advances in Oral precàncer celebrat a Bilbao (Bizkaia) durant els dies 27 i
28 de novembre del 2008.

"Quist maxil·lar odontogènic inusual. ¿Glandular? " en el X Congrés de la SEMO
celebrat a Cadis de l'11-13 juny de 2009
"Úlcera crònica eosinofílica lingual. Presentació de 4 casos clínics. " al X
Congrés de la SEMO celebrat a Cadis de l'11-13 juny de 2009
"Reacció inflamatòria orofacial associada a infiltració cosmètica facial múltiple.
A propòsit d'un cas "al X Congrés de la SEMO celebrat a Cadis de l'
11-13 juny de 2009
"Infiltració gingival leucèmica. Presentació d'un cas inusual. " al X
Congrés de la SEMO celebrat a Cadis de l'11-13 juny de 2009
"Maneig dental de pacients sota antiagregants plaquetaris. revisió
sistemàtica de la literatura. " Pòster presentat al VIII Congrés Nacional de la
Societat Espanyola de Cirurgia Bucal. Tarragona, octubre de 2010.
"Tercers molars inferiors retinguts i patologia associada: estudi descriptiu
de 110 casos. " VIII Congrés de la SECIB, Tarragona, octubre de 2010.
"Diagnòstic i maneig terapèutic dels quists nasopalatinos: a propòsit de
ambdós casos. " VIII Congrés de la SECIB, Tarragona, octubre de 2010
"Influència de la Diabetis Mellitus a la Supervivència d'Implants Dentals:
Revisió de la literatura ". Pòster presentat a la XLV Reunió Anual de la SEPA
celebrada a Oviedo de l'26 a l'28 de maig.
"Influència de l'Tabac en l'osteointegració dels implants dentals. revisió
de la literatura ". Pòster presentat a la XLV Reunió Anual de la SEPA celebrada
a Oviedo de l'26 a l'28 de maig.
"Efectes de la Quimioteràpia a la Supervivència dels Implants Dentals en
Pacients amb Carcinoma Escamoso Oral i orofaríngeo: Revisió Bibliogràfica.
Pòster presentat a la XLV Reunió Anual de la SEPA celebrada a Oviedo de l'26
a l'28 de maig.

ARTICLES:
Aguirre JM, Tejedor B, Uribarri A, Echebarria MA, Martínez-Conde R. Lesions
queratòsiques vestibulars en pacients usuaris de col·lutoris bucals:
Presentació de tres casos. Avenços en Odontoestomatologia 2007; 23: 315-6.
Martínez-Conde R, Tejedor B, Uribarri A, Aguirre JM. Carcinoma oral de cèl·lules
escamoses, a "Casos clínics en Medicina Oral". Ed. Avenços 2008. Pàgina 82.
Tejedor B, Larrea G, Cortés D, Echebarria MA, Aguirre JM. Estat periodontal en
pacients amb malaltia liquenoide oral ulcerativa: anàlisi de 22 casos
consecutius. Revista de Periodòncia i Osteointegració 2009; 18: 259-62.
Tejedor B, Coca JC, De Juan A, Martínez-Conde R, Aguirre JM. Mucocele labial.
Revista Basca d'Odontoestomatologia 2009; 19: 30-2.

Tejedor B, Coca JC, Melendres JC, Eguía A, López-Vicente J, Martínez-Conde R.
Reacció inflamatòria orofacial associada a infiltració cosmètica facial múltiple. A
propòsit d'un cas. Avenços en Odontoestomatologia vol.26, No 4-Juliol-Agost
2010
Tejedor, B.Coca, JC De Juan, A. Martínez-Conde, R. Casos clínics de patologia
oral. Interès de el diagnòstic diferencial de les tumoracions gingivals. revista
Basca d'Odontologia. Vol.20-No febrer-abril-maig-juny 2010
Tejedor B, Vedat E, Gil L, Sanz de Pau I, Brizuela, A Variacions anatòmiques de l'
nervi dentari inferior i la seva repercussió en l'odontologia actual. revisió
sistemàtica de la literatura. RCOE Volum 15. No 3 setembre 2010 pp.315-318

ca
Estem Disponibles!